Geselecteerde publicaties

Als U moeite heeft een publicatie te vinden, stuur dan even een email naar j.hox@uu.nl . Sommige publicaties kunt U van het Net sponzen. Ze zijn in Adobe Acrobat PDF formaat. De Adobe Acrobat Reader is gratis te downloaden. Er is ook een lijst van Engelse publikaties. U kunt ook nog terug naar Joop's homepage.

 

 Boeken

 

Van Peet, A., Namesnik, K. & Hox, J. (2012). Toegepaste statistiek. Inductieve technieken. Groningen: Noordhoff.  

Van Peet, A., Namesnik, K. & Hox, J. (2011). Toegepaste statistiek. Beschrijvende technieken. Groningen: Noordhoff.

Boeije, H.R., 't Hart, H. & Hox, J.J. (Red.) (2009). Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom.

't Hart, H., Boeije, H. & Hox, J. (Red.) (2005). Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom.

S. Kef, J.J. Hox & H.T. Habekothé (1997). (On)Zichtbare steun. Onderzoek naar visueel gehandicapte jongeren en hun netwerk. [(In)Visible support. A study of visually handicapped adolescents and their network]. Amsterdam: Thesis.

A.A.J. van Peet, G.L.H. van den Wittenboer & J.J. Hox (1997). Inductieve Technieken. Serie Toegepaste Statistiek. [Applied Statistics Series: Inductive techniques]. Groningen: Wolters-Noordhoff.

A.A.J. van Peet, G.L.H. van den Wittenboer & J.J. Hox (1995). Beschrijvende Technieken. Serie Toegepaste Statistiek. [Applied Statistics Series: Descriptive Techniques]. Groningen: Wolters-Noordhoff.

B.G. Swaans-Joha & J.J. Hox (eds.) (1989) Praktijkgericht onderzoek. Debat, design, data. [Applied research methods. Debate, design, data.] Amersfoort: ACCO.

J.J. Hox & G. de Zeeuw (1988) (eds.). De microcomputer in sociaalwetenschappelijk onderzoek. [Microcomputers in social research] Lisse: Swets & Zeitlinger.

J.J. Hox (1986). Het gebruik van hulptheorieën bij de operationalisering. Een studie rondom het begrip 'subjectief welbevinden'. [Using auxiliary theories for operationalization] Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (Proefschrift). Hiervan heb ik nog enkele exemplaren over...

 

Artikelen, hoofdstukken in bundels

 

Roberts, A., de Leeuw, E., Hox, J., Klausch, T. & de Jongh, A. (red.). Leuker kunnen we het wel maken. Online vragenlijst design: standaard matrix of scrollmatrix?. In A.E. Bronner, P. Dekker, E. de Leeuw, L.J. Paas, K. de Ruyter, A. Smidts, J.E. Wieringa (red.) In Ontwikkelingen in het Marktonderzoek, 2013. 38e Jaarboek van de MOA [In Dutch: Developments in Market Research] Jaarboek 2013. Haarlem: SpaarenHout, pp. 133-148.

Hox, J.J. (2012). Wegen en corrigeren gaan ook gepaard met fouten. Onderdeel van de forumdiscussie over peilingen in De Psycholoog, September 2012.

Matthijsse, S., De Leeuw, E., Hox, J. (2012). Professionele respondenten in online panels: Een bedreiging voor de data kwaliteit? De NOPVO-data nader geanalyseerd. In A.E. Bronner, P. Dekker, E. de Leeuw, L.J. Paas, K. de Ruyter, A. Smidts, J.E. Wieringa (red.). Ontwikkelingen in het Marktonderzoek 2012. 37e Jaarboek van de MOA [In Dutch: Developments in Market Research] Jaarboek 2012. Haarlem: SpaarenHout, pp 89-106.

Engelhard, I.M., van den Hout, M.A., Weerts, J., Hox, J.J. & van Doornen, L.J.P. (2010). Het verband tussen posttraumatische stress-stoornis en lichamelijke gezondheidsklachten. Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, 63, 5-7.

J.J. Hox (1999). Principes en toepassing van structurele modellen. [Principles and application of structural equation models] Kind en Adolescent, 20, 3, 199-216.

J.J. Hox (1999). Computerintensieve data-analyse: bootstrap- en randomisatiemethoden in de statistiek. [Bootstrap and randomization methods in statistics] Pedagogische Studiën, 76, 132-141.

S. Kef, H.T. Habokothé & J.J. Hox (1998). Jongeren met een visuele beperking: persoonlijk netwerk en welbevinden. [Adolescents with a viausl impairment: personal network and well-being] Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 14, 4, 200-219.

E.D. de Leeuw & J.J. Hox (1998). Nonrespons in surveys: een overzicht. [Nonresponse in surveys: an overview] Kwantitatieve Methoden, 19, 31-53.

J.J. Hox (1998). Er is nieuws onder de zon: nieuwe oplossingen voor oude problemen. [News under the sun: new solutions for old problems] Kwantitatieve Methoden, 19, 95-118. (Artikel-versie van oratie).

J.J. Hox & E.D. de Leeuw (1997). Meta-analyse via multiniveau-modellen. [Meta-analysis via multilevel models] Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 22, 16-28.

J. Hox, E. de Leeuw, & G. Snijkers. (1993). Het effect van computergestuurd interviewen op de data kwaliteit; Een vergelijking van computergestuurde en papier-en-pen methoden voor dataverzameling. [The effect of computer assisted interviewing on data quality]. In P. Debets, E.D. de Leeuw, F.J.C.M. Schelbergen, D. Sikkel & G.J.M.E. Snijkers (Eds.), De computer als veldwerker; Verzameling, invoer en kwaliteit van gegevens. Symposium statistische software 1993 (pp 23-49). Amsterdam: Informatiseringscentrum.

J.J. Hox (1991). Multiniveau analyse voor markt- en opinieonderzoek. Pp. 25-34 in Recente Ontwikkelingen in het Marktonderzoek '91-'92. Haarlem: De Vrieseborgh.

Swaans-Joha, B.C. & Hox, J.J. (1989). Methoden voor praktijkgericht onderzoek: een praktische invalshoek. [Applied research methods: A practical view] In: Swaans-Joha, B.G. & Hox, J.J. (red.) (1989) Praktijkgericht onderzoek. Debat, design, data.

Hox, J.J. (1989). Intensieve onderzoeksvormen en praktijkgericht onderzoek. [Intensive research designs for applied research] In: Swaans-Joha, B.G. & Hox, J.J. (red.) (1989) Praktijkgericht onderzoek. Debat, design, data.

Hox, J.J., Drachenberg, E.H. & de Leeuw, E.D. (1987). Van 'poesje' tot 'tijger in de tank'. Pedagogische Verhandelingen, 378-388.